Trafiksäkerhetsbelysning

för att förbättra trafiksäkerheten genom att framhäva närvaron av fotgängare, öka belysningsnivån och förbättra synligheten.

Det rekommenderas för installation vid övergångsställen i stadsområden och vägar mellan städer, eller vid övergångsställen nära parker och skolor. Den är också lämplig för användning på lågtrafikerade gator, fotgängarzoner, cykelbanor, parkeringar etc.

CIES Crosswalk

Smart belysning till förmån för allmän säkerhet

CIES Crosswalk är den smarta armaturen designad för att förbättra säkerheten vid övergångsställen eller lätt besökta stigar och gångområden. Den är installerad med en rörelsesensor för att öka belysningen när en fotgängare upptäcks, vilket minskar risken för olyckor.

Närvarodetektering gör det möjligt att reglera ljusnivån efter de verkliga behoven av användning. På så sätt är det möjligt att optimera besparingar och minimera ljusföroreningar, utan att äventyra den allmänna säkerheten.

Besök hemsidan

nedladdningar

Fotometri

2D/3D-filer

KONTAKTA OSS